facebook_page_plugin
  • Đăng bởi Lê Hà Trang
  • 770

Thi công lắp dựng Trụ 30m - KCN Tân Đông Hiệp B

Hình Ảnh Thi Công Lắp Dựng - Công Trình Thi Trụ Monopol Tại Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B , Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

  • Đăng bởi Lê Hà Trang
  • 799

Trụ đèn chiếu sáng cao 25m  và giàn đèn bông sen - Chức năng lên xuống bằng cáp giúp bảo trì, bảo hành dễ dàng.